Ilmanvaihtojärjestelmän huolto ja puhtaanapito ovat keskeinen osa SOLin palveluvastaava Roni Kanervon päivittäisiä työtehtäviä huoltotunnelissa.

turvallisuuspalvelut

Juha Peltonen 

Timo Porthan

Tunnelissa on aina kamera kaverina

Helsingin keskustan alla mutkittelee kolmen kilometrin mittainen huoltotunneli, jonka kiinteistönhuollon ja turvallisuuden perustana on kattava kameravalvonta. – Tunnelissa kukaan ei ole koskaan yksin, SOLin palvelupäällikkö Ari Luumi sanoo.

Helsingin keskustan huoltotunneli rakennettiin vuosina 2005-2010 tekemällä kaksi kilometriä uutta tunnelia ja saneeraamalla kilometrin mittainen vanha Kluuvin pysäköintitunneli. Tunnelin suuaukot ovat Ruoholahdenkadulla Kampin länsipuolella ja Kaisaniemessä.

Kaupunki omistaa tunnelin Helsingin Väylä Oy:n kautta. SOLin yhteistyö kaupungin kanssa alkoi jo tunnelin rakennusvaiheessa. Nyt SOL hoitaa tunnelin kiinteistönhuollon, kameravalvonnan ja piirivartioinnin. Vuodesta 2014 omistajan edustajana on ollut Kantakaupungin Isännöinti.

Huoltopihat maan alla

Huoltotunneli on tarkoitettu keskustan kiinteistöjen huoltoliikenteelle. Liikkeiden lastauslaiturit ja huoltopihat ovat tunnelin varressa syvimmillään 35 metriä maan alla, mikä mahdollistaa kävelykeskustan ja vähentää varsinkin tavaraliikennettä ydinkeskustan kaduilla. Tunnelista on yhteys myös keskustan pysäköintitunneleihin.

Liikennettä valvoo pari sataa kiinteistöhuollon kameraa.

Keskimäärin 2 700 ajoneuvoa käyttää tunnelia vuorokaudessa ja viikossa sisäänajoja kertyy noin 19 000 sisäänajoa. Liikennettä valvoo pari sataa kiinteistönhuollon kameraa, minkä lisäksi tunnelissa on poliisin nopeusvalvontakamerat. Nopeusrajoitus tunnelissa on 30 kilometriä tunnissa.

– Täällä kiinteistönhuoltoon kuuluu olennaisena toimintana liikenteen seuraaminen. Kokonaiskuvaa ei pysty valvomaan muutoin kuin kameroilla, se on ollut jo tunnelin suunnittelussa lähtökohta, tekninen isännöitsijä Pasi Kanerva Kantakaupungin Isännöinnistä sanoo.

– Ajatus on, että pelastuslaitos pystyy jo liikkeelle lähtiessään saamaan valvomon henkilökunnalta ensikäden tietoa, mikä vaikuttaa esimerkiksi hyökkäyssuuntaan, tekninen isännöitsijä Pasi Kanerva sanoo.

Paloilmoitin ohjaa tarvittaessa kameroita

Yleisen järjestyksen ja liikenteen sujuvuuden valvonnan lisäksi kamerajärjestelmän tehtävänä on toimia viranomaisten ”silminä” tulipalon tai onnettomuuden sattuessa. Palohälyttimet kertovat kameroille ongelmakohdan, jolloin kamerajärjestelmä nostaa valvomon ruuduille automaattisesti noin viiden kameran kuvat siltä alueelta. Kamerat ovat ohjattavia ja ne osaavat kääntyä palopaikkaa kohti.

– Lähtökohtana on, että pelastuslaitos pystyy jo liikkeelle lähtiessään saamaan valvomon henkilökunnalta ensikäden tietoa, mikä vaikuttaa esimerkiksi hyökkäyssuuntaan. Jos on oikea palo, pelastuslaitos tulee pystykuilujen kautta, Pasi Kanerva kertoo.

Ilman kamerakuvien tietoa pelastuslaitoksen olisi vaikea lähestyä kohdetta, sillä tunnelissa on paljon sokkeloisia sivutiloja.

Onnettomuustilanteissa tunnelin ilmanvaihtojärjestelmällä on iso rooli. Kriisitilanteessa ilmanvaihdon puhallussuuntaa voidaan muuttaa, jolloin savunpoisto tapahtuu järjestelmän kautta.

– Järjestelmällä voi valita, mistä korvausilmaa otetaan ja minne savu puhalletaan, SOLin palvelupäällikkö Ari Luumi toteaa.

Maan alla vahingot ovat usein vaarallisempia kuin päivänvalossa.

– Maan päällä onnettomuus näkyy yleensä jo kauas, mutta tunnelissa tilanne voi olla seuraavan mutkan takana. Tunnelissa liikkumisen turvallisuus korostuu. Siksi on hyvä, että kiinteistönhoitajilla on aina kameran kautta ylimääräinen silmäpari mukanaan.

SOLin palvelupäällikkö Ari Luumi sanoo liikkumisen turvallisuuden korostuvan, kun ollaan maan alla.

Kameravalvonta siirtyy Aurinkovoimalaan

Tallentavasta kamerajärjestelmästä on apua myös tunnelin arkisemmissa liikennetilanteissa. Jos kuorma-auto on törmännyt lastausalueella paikkoja rikki, tapahtuma voidaan tunnistaa kameroilla, niin kuin ilkivaltakin.

– Meidän kiinteistönhuolto laittaa paikat kuntoon, mutta tekijä voidaan saada maksamaan kulut, Luumi sanoo.

Huoltotunnelin kameravalvonta siirtyy syksyllä tunnelissa olevasta valvomosta Aurinkovoimalaan, joka on SOLin valtakunnallinen 24/7 valvonta- ja palvelukeskus Hämeenlinnassa.

– Aurinkovoimalaan siirtyvät sekä kameravalvonta että tietoliikenne. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, ja tällä hetkellä ollaan aloittamassa henkilöstön perehdyttämistä, mikä on uudistuksen viimeinen vaihe, Ari Luumi kertoo.

Asiakasta edustava Pasi Kanerva pitää valvomon siirtoa Aurinkovoimalaan tärkeänä kehityshankkeena. Hän sanoo olevansa tilaajana täsmällisten sopimusten ystävä.

– Mitä täsmällisemmin palvelu on tilattu, sitä helpompi sitä on sopimusten kautta kehittää. SOLin kanssa sopimuspuolta on kehitetty hyvässä yhteistyössä. Kameravalvonnan siirron Aurinkovoimalaan näemme positiivisena hankkeena, Kanerva sanoo.

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018