SOL

Ulkoistamisen plussat +

✔ Kunta saa käyttöönsä palvelualan ison toimijan kaiken asiantuntemuksen ja kehittämisen

✔ Voidaan hyödyntää Lean-pohjaista Kerralla oikein -mallia kehitystyössä

✔ Paremman tuottavuuden kautta syntyy kustannussäästöjä

✔ Budjetointi on helpompaa ja tarkempaa

✔ Käytössä on jatkuva dokumentoitu laadunvarmennus ja asiakastyytyväisyysmittaus

✔ Moniosaamista hyödyntäen voidaan tarjota monipuolisia palveluratkaisuja

✔ Henkilöstö saa perehdytyksen ja koulutuksen

✔ Veronmaksajat pysyvät kotikunnassaan

✔ SOL tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden opintoihin ja uralla etenemiseen

✔ Varahenkilöjärjestelmä toimii

✔ Palvelut toteutetaan ympäristöystävällisesti

✔ SOL Aurinkovoimala palvelee asiakasta 24/7


Näin se käy

Normaali kilpailutus

› Julkinen tarjouspyyntö
› Osallistumishakemus
› Tarjoustietojen hankinta
› Kohteisiin tutustuminen
› Resurssien mitoittaminen palvelukuvausten mukaan
› Hintalaskelmat
› Tarjouksen jättäminen
› Neuvottelut
› Sopimus
› Dokumentoitu haltuunotto ja startti

Liikkeenluovutus

› Julkinen kilpailutus
› Osallistumishakemus
› Selvitetään henkilöstötilanne (määrä, palkat, lisäedut, eläkkeet, käytetyt työsopimukset)
› Selvitetään käyttö- ja vaihto-omaisuuden tilanne
› Laskennan tarkentaminen
› Tarjouksen jättäminen
› Neuvottelut ja sopimus
› Dokumentoitu haltuunotto ja startti

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018