SOL

Ammattilaisista pidetään huolta

SOL Life työhyvinvointiohjelmassa painotetaan työstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden terveyden edistäminen ja työkyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään sekä hyvä työilmapiiri.

Työhyvinvointi huomioidaan jo ennen kuin uusi työntekijä pääsee aloittamaan tehtävässään. Työpaikan perusperehdytyksessä opiskellaan ergonomisesti oikeita työskentelyasentoja ja palautumista edistäviä taukoliikkeitä sekä perehdytään työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin. Näihin työhyvinvointiin -ja turvallisuuteen liittyviin asioihin myös palataan jatkokoulutuksissa.

Jokaisessa uudessa kohteessa esimies ja alueen työsuojeluvaltuutettu tekevät yhdessä riskiarvioinnin. Lisäksi työterveyshuolto tekee tarvittaessa riskiarviointia täydentävän työpaikkaselvityksen.

Lähiesimiesten rooli on työhyvinvoinnissa hyvin tärkeä ja he saavat jatkuvaa työhyvinvointikoulutusta. Esimiehet myös suorittavat Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortti-koulutuksen.

SOL on toteuttanut useita laajoja työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja hankkeita yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Työpaikan ilmapiiriä mitataan säännöllisesti Ilopuntari -kyselyllä, jonka tuloksia käytetään valtakunnallisesti toimintojen edelleen kehittämiseen.

Palkinnon vastaanottivat Heidi Johansson (vas.), työsuojelupäällikkö Katarina Nelimarkka ja henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen.

SOL sai työhyvinvointipalkinnon

SOL sai Terveellinen työ – palkinnon ansioistaan toukokuussa 2016.

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta.

Kampanjan toteuttaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja sitä koordinoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin.

Työterveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimalla ja työvoiman moninaisuuden huomioon ottamalla terveenä ikääntyminen ja hyväkuntoisena eläkkeelle jääminen voidaan turvata.

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018