- Pitkien sopimusten aikana voimme panostaa enemmän laatuun, Tilapalvelun siivouspäällikkö Annika Viljanen (vas.) ja myyntipäällikkö Päivi Rautanen toteavat.

siivouspalvelut

Vaula Aunola 

Sami Saarenpää

Tilapalvelut arvostaa osaamista

Onnistumisen taustalta löytyy huolellinen tarvekartoitus. – Osaaminen on tärkeää, myyjä ei voi myydä olettamuksia, Jyväskylän kaupungin Tilapalveluiden siivouspäällikkö Annika Viljakainen korostaa.

SOLin osuus Jyväskylän kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta on noin 33 prosenttia. Sopimuksen arvo on 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Jyväskylä on kilpailuttanut kiinteistöjensä puhtaanapitoa vuodesta 2007 ja sen kautta kaupungille on syntynyt tuntuvia säästöjä.

– Ensimmäisellä kilpailutuskierroksella kustannukset alenivat noin 30 prosenttia. Sen jälkeen jokaisella kierroksella hinnasta on lähtenyt vielä pari prosenttia, Jyväskylän Tilapalvelun siivouspäällikkö Annika Viljakainen sanoo.

Tilapalvelun 60 kohteessa on yhteensä noin 320 000 neliömetriä puhtaana pidettävää pinta-alaa ja palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset ovat kestoltaan 3+2 vuotta. Viljakaisen mukaan jatkossa tavoitellaan vielä pidempiä sopimuskausia.

Pitkien sopimusten aikana voimme panostaa enemmän kumppanuuteen.

– Pitkien sopimusten aikana voimme panostaa kumppanuuteen ja palvelutuotteen kehittämiseen jatkuvan kilpailuttamisen sijasta, Viljakainen sanoo.

Jyväskylässä on tavoitteena yhtenäistää ohjeet ja laatuvaatimukset riippumatta siitä, kuka puhtaanapidon palvelun missäkin kohteessa tuottaa.

– SOLin kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja myös eteen tulleet ongelmat on ratkaistu sujuvasti. Näin tilaajan näkökulmasta vaikuttaa, että heillä on hyvä tekemisen meininki, mistä kertoo varmaan sekin, että he ovat saaneet palkattua myös nuoria miehiä palveluesimiehiksi.

Myyjältä vaaditaan paljon

Annika Viljakainen korostaa, että myyjän tärkein tehtävä on olla oman alansa asiantuntija.

– Substanssiosaamista täytyy löytyä, sitä kautta ostajalle syntyy luottamus siihen, että myyjä tuntee asiakkaan toimintatavat ja osaa tarjota oikeita palveluja. Hyvä myyjä on sekä innovatiivinen ongelmanratkaisija että realisti, ettei tilaajalle myydä mitään olettamuksia. Tietenkin positiivinen asiakaspalveluasenne on tärkeä, yhteistyössähän tätä työtä tehdään.

Myyjän on tehtävä esitutkimus huolella, jos aikoo pärjätä.

– Varsinkin meillä julkisella puolella kilpailutukset ovat aika vaativia ja monimutkaisia eli niin myyjältä kuin meiltä pitää löytyä niihin asiantuntemusta. Myyjän pitää osata kirjoittaa laatuasiat auki ja siinä SOL on onnistunutkin hyvin. Hintakilpailu on kovaa, mutta pelkkä hinta ei suinkaan ratkaise. Viime kilpailutuksen yhteydessä saimme heiltä myös asiantuntijan kanssa yhteistyössä työstetyn laitesuunnitelman kuhunkin kohteeseen, mikä oli myös plussaa.

Viljakainen korostaa että laadun painoarvo kilpailutuksessa on vähintään puolet. Tilapalvelun arvoihin kuuluvat terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat ja myös puhtaaseen sisäilmaan panostetaan ja siinä on siivouksella iso merkitys.

– Siivouksen pitää olla ammattimaista ja esimerkiksi yläpölyjen pyyhintä kuuluu kaikkiin palvelukuvauksiimme.

Kun uutta palvelua ryhdytään suunnittelemaan on otettava huomioon myös tilojen loppukäyttäjän eli Tilapalvelun asiakkaan toiminta.

– Me puolestamme pyrimme siihen, että palveluntuottajien on helppo toimia eli tilat ovat helposti siivottavassa kunnossa, ja kehotammekin heitä ilmoittamaan, mikäli näin ei ole.

– Laadunvalvontaa suoritetaan monelta taholta. Meillä on käytössä insta 800-järjestelmä ja palveluntuottajilla on omansa, lisäksi terveystarkastajat tekevät kierroksia useissa tiloissa ja teemme asiakaskyselyjä sekä tietenkin käsittelemme reklamoinnit yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018