Keski-Pohjanmaan keskussairaala on osa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitea, joka aloitti toimintansa 1.1.2017.

siivouspalvelut

Kari Martiala 

Kari Martiala

Sairaalasiivouksen haltuunotto

SOLin laitoshuoltajat aloittivat työnsä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa vuoden 2015 alussa, kun palveluntoimittaja vaihdettiin lähes yhdessä yössä. – Muutos sujui yllättävän hyvin, kiitos hyvän suunnittelun, sairaalan siivoustyönjohtaja Sari Aho sanoo.

Psykiatrian osastolla osallistutaan myös potilaan ohjaukseen ja yhteistoi-mintaan, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan siivoustyönjohtaja Sari Aho sanoo.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on osa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitea, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveyden­huollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Uudessa kuntayhtymässä palvelut on pyritty organisoimaan uudella tavalla asiakas- ja potilaslähtöisiksi, ehjiksi kokonaisuuksiksi. Organisaatiouudistuksella haluttiin taata alueen asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut, lähipalvelujen saanti ja alueen erikoisosaaminen sekä päivystävän sairaalan palvelut. Soite-kuntayhtymän rakentaminen eteni alusta alkaen toiminnat ja palvelut edellä, ei hallintorakenteet edellä.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa hoidetaan vuosittain noin 42 000 potilasta, ja talossa työskentelee keskimäärin 1 300 eri alojen asiantuntijaa. Vuoden 2015 alusta alkaen Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ylläpitosiivousta, perussiivousta, ruoanjako- ja vuodehoitotehtäviä sekä kylvetyksiä ovat tehneet SOLin laitoshuoltajat. Aikaisemmin sairaala-apulaisina tunnettujen työntekijöiden itsenäistä ja monipuolista työtä kuvaakin paremmin laitoshuoltaja-nimike.

Sovimme yhdessä mikä on parhaiten soveltuva koulutus eri tehtäviin.

– Palvelut on räätälöity yksikön tarpeiden mukaan, esimerkiksi kylvetys kuuluu muutamalla osastolla laitoshuoltajan tehtäviin.

Psykiatrian osastolla osallistutaan myös potilaan ohjaukseen ja yhteistoimintaan, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan siivoustyönjohtaja Sari Aho kuvailee.

– Sairaalassa työskentelee tällä hetkellä noin 85 SOLilaista. Työtehtävistä ruoka- ja vuodehuoltotehtävät vievät yhtä paljon aikaa kuin ylläpitosiivous.

Onnistunut siivoustoiminnan haltuunotto

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa siivouspalvelut on hankittu aina alihankkijalta.

– Alihankkijan vaihtaminen oli aikamoinen ruljanssi. Ihmisten ohella vaihtuivat myös kaikki välineet ja aineet, jokainen komero piti tyhjentää ja vaihtaa tilalle uudet tavarat – vuodenvaihteessa, keskiyön tietämillä. Yllättävän hyvin kaikki kuitenkin sujui, kiitos hyvin suunnitellun muuton, Aho sanoo.

– Esimerkiksi vuodeosastoilla, missä tarvitaan koko ajan ihmisiä, pääpiirteittäin samat henkilöt jatkoivat SOLin palveluksessa. Vain välineet ja työasut vaihtuivat.

Palveluntoimittajan sujuvan vaihtumisen varmisti, että edellisen toimittajan henkilöstöstä 25 laitoshuoltajaa siirtyi SOLin palvelukseen. Uusia henkilöitä rekrytoitiin noin 50.

– Olisi ollut mahdoton tilanne, jos olisi pitänyt rekrytoida kaikkiin tehtäviin uudet työntekijät, itsekin toiselta toimittajalta SOLille siirtynyt palveluesimies Satu Vapola sanoo.

Satu on aloittanut vuonna 2001 sairaala-apulaisena ja edennyt siitä ensin ohjaajaksi ja sitten esimieheksi. Marraskuussa 2014 hän siirtyi SOLin palvelukseen.

– Meille oli helpotus että Satu jäi taloon. Mistä uusia ihmisiä edes löytyisi näin paljon tällaisella aikataululla, Aho miettii.

– Enkä ole katunut siirtymistäni SOLiin. Jos olen jotain apua kaivannut, niin sitä olen myös heti saanut. Tukijoukkoa tuli muutosvaiheeseen esimerkiksi Vaasasta.

Yhteistyötä ja hyvä suunnitelma

Vuodenvaihteen 2014-2015 nopeaa muutosvaihetta edesauttoi, että sairaala pystyi järjestämään SOLille hyvissä ajoin varastotiloja, joihin uudet välineet ja aineet tuotiin odottelemaan muuttoa.

– Yhteistyössä ja hyvällä suunnittelulla muutoksesta selvittiin hyvin. Olosuhteet huomioon ottaen kaikki meni tosi hyvin, olin varautunut paljon pahempaan, Aho sanoo.

– Joulun ajan muutama poliklinikka oli suljettuna, joten sieltä voitiin jo ennakolta tyhjentää edellisen toimittajan tavarat ja tuoda SOLin uudet tavarat tilalle.

Samaan aikaan kun palveluntoimittaja vaihtui, sairaalassa oli käynnissä peruskorjaus ja lisärakentamista.

– Peruskorjaustyöt toimivan sairaalan sisällä aiheuttavat lisää työtä. Rakennustyöt vaativat myös toimintojen suorittamista väliaikaisesti muualla täällä talossa.

Ahon mukaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ollaan erittäin tyytyväisiä SOLin toimintaan.

Aho kiittää myös SOLin iloisia työasuja.

– Vaatteista on tullut paljon positiivista palautetta. SOLin väki erottuu sairaalassa aurinkoisella ilmeellään. Vain leikkausosastolla ja päiväkirurgisella osastolla he käyttävät sairaalan vaatteita.

www.kpshp.fi

SOLin terveydenhuoltokonsepti

SOLin oma terveydenhuoltokonsepti kattaa vaativan sairaalaympäristön tarpeet. Konseptin mukaan valitaan tehtäviin sopivat koneet, aineet ja välineet.

– Se on loppuun asti hiottu konsepti, jonka mukaan toimitaan sairaalaympäristössä, SOLin kouluttaja Paula Haanpää kuvailee.

Konsepti on käytössä myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, jossa kouluttajat Haanpää ja Maini Virokannas ovat olleet yhdessä SOLin palveluesimies Satu Vapolan kanssa huolehtimassa koulutuksesta ja perehdytyksestä.

– Laitoshuoltajiltamme vaaditaan alan koulutus ja ellei se ole riittävä, järjestämme koulutusta sekä tarvittavaa täydennyskoulutusta. Sairaalaympäristössä tarvitaan osaavia ihmisiä, joilla on kokemusta tai koulutusta. Sairaalan tilat on jaettu hygieniavaatimusten mukaan ja osassa sairaalan tiloista on erittäin korkea hygienialuokitus.

Sairaalatyössä hyvä asiakaspalvelutaito on myös tärkeää, sillä laitoshuoltajat osallistuvat myös potilaiden kylvettämiseen ja ovat siis hyvin lähellä heitä. Laitoshuoltajat allekirjoittavat tietosuojaan liittyvän vaitiolositoumuksen samalla kuin työsopimuksensa.

– Me emme näe emmekä kuule, vaan hoidamme asiakaspalvelun miellyttävästi ja potilaiden toipumista tukien. Laitoshuoltajat myös tietävät, miten toimitaan, jos he kohtaavat sairaalassa vaikkapa jonkun tutun ihmisen.

Sairaala on vaativa ympäristö myös henkisesti.

– Sairaalassa pitää tulla toimeen erilaisten elämänkaaren vaiheiden kanssa, pitää ymmärtää onnen ja surun hetkiä. Laitoshuoltajien pitää olla hyvin tasapainoisia, empaattisia ja ystävällisiä.

Palvelun laatua seurataan jatkuvasti tekemällä laadunvalvontakäyntejä. Tulokset kootaan intraan ja ne luovutetaan myös asiakkaiden nähtäviksi.

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018