Inkoon 30-vuotiaalla vesitornilla on käyttöikää vielä runsaasti. SOLin palveluesimies Olli Rautsi (oik.), Inkoon tekninen johtaja Alexandra Forsén ja palveluohjaaja Mikael Westerholm ja palveluvastaava Leif Helander (vas.) tarkastavat paikat ennen vuosittaista vesitornin pesua.

kiinteistöpalvelut

Juha Peltonen 

Timo Porthan

Inkoo ostaa kunnan koko vesihuollon

SOL vastaa kunnan vesihuollosta, aina vedenottamolta jätevesien puhdistamiseen. Palvelusopimuksen ansiosta vesihuollon budjetointi on helppoa.

Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Inkoon kunnan ja SOLin yhteistyö alkoi jo viime vuosikymmenen vaihteessa kunnan ulkoalueiden hoidosta. Marraskuussa 2015 SOLille siirtyi kilpailutuksen jälkeen kunnan koko vesihuolto, josta oli aiemmin huolehtinut kunnallinen liikelaitos. Kunnalla ei ole nyt yhtään omaa työntekijää vesihuollon tehtävissä ja kokonaisvastuu inkoolaisten vesihuollosta siirtyi SOLille kommelluksitta.

– Haltuunottovaihe sujui yllättävänkin hyvin. Todella vähän oli sähläystä siitä, kuka tekee ja mitä tekee, kunnan­insinööri Ilkka Rissanen kiittelee.

Nykyiseen sopimukseen sisältyy myös kunnan kaikkien kiinteistöjen tekninen huolto- ja korjaustoiminta. Inkoolla on hyvin erilaisia kiinteistöjä, kunnanviraston ja terveyskeskuksen lisäksi varsinkin kouluja ja päiväkoteja.

Sitoutuminen on tärkeää

Uusi hankintalaki kannustaa kuntia kilpailuttamaan osakokonaisuuksia, jotta pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Ilkka Rissasen mielestä on kuitenkin parempi, että yhdellä toimijalla on vastuu kokonaisuudesta.

– Inkoo on suhteellisen pieni kunta. Sitoutumisen ja osaamisen kannalta on parempi, että tekijät kokevat, että ”tämä on meidän kunta, me hoidetaan tätä”.

Etävalvontaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Kokonaisratkaisun ja viisivuotisen sopimuksen ansiosta kunta hyötyy myös henkilöstön pysyvyydestä.

– Tekijöiden on tunnettava paikat, koska kyse on operatiivisesta toiminnasta pelkän huollon sijaan. Siihen kuuluvat huolehtiminen asukkaista ja ympäristöstä, Rissanen sanoo.

Paikallistuntemuksen takaa vesihuollon ympärivuorokautinen päivystysvastuu, jossa vasteaika on 30 minuuttia. SOLin palveluesimies Olli Rautsi kertoo kaikkien vesihuoltoa tekevien SOLilaisten olevan mukana päivystyskierrossa ja asuvan alle puolen tunnin säteellä vedenottamolta.

Päivystysilmoitukset kulkevat 24/7 palvelukeskuksen Aurinkovoimalan kautta.

– Hälytystehtäviä on viikoittain. Hälytys tulee ensin SOLin 24/7 palvelevaan Aurinkovoimalaan ja sieltä meille. Useimmiten kyse on ihmisen aiheuttamasta tilanteesta, mutta automaattiset hälytyslaitteet kertovat myös pumppujen pysähdyksistä ja veden pinnan ylärajojen ylityksistä.

Helppoa budjetointia

Haastatteluhetkellä vasta viisi viikkoa Inkoon teknisen johtajan virassa ollut Alexandra Forsén hyppäsi liikkuvaan junaan kunnan talousarvion laadinnassa, joka varsinkin syksyisin työllistää johtavia viranhaltijoita.

Inkoon tekninen johtaja Alexandra Forsén sanoo SOLin palvelusopimuksen helpottavan kunnan talousarvion laadintaa ainakin vesihuollon osalta.

– En ole taloustieteilijä. Paljon on vielä oppimista, hän huokaa.

Inkoon ja SOLin palvelusopimuksen ansiosta vesihuollon budjetointi on kuitenkin helppoa.

– Talousarvio on helppo tehdä, kun kuukausierä on ennalta tiedossa. Korjaukset tietenkin budjetoidaan erikseen, Forsén sanoo.

Hän toteaa yhteistyön SOLin kanssa toimivan hyvin.

– Se on iso työtaakka meiltä pois. Kuukausipalavereissa ja huoltokirjojen välityksellä tilannetta on helppo seurata.

 

Toimintoja kehitetään yhdessä

Vesihuollossa korjaussuunnitelmat ulottuvat jopa 25 vuoden päähän. Inkoossa on sama tilanne kuin useimmissa kunnissa; edessä on isoja investointeja vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukseen.

Pitkän tähtäyksen suunnitelmia eli PTS-hankkeita auttavat sähköiset huoltokirjajärjestelmät. SOL on tuomassa niiden käytön Inkooseenkin.

– PTS-suunnitelmia on tehty yhdessä kunnan kanssa, meiltä tulevat havainnot verkoston kunnosta niiden pohjaksi. Yhdenmukaiset käytännöt raportointijärjestelmissä ovat todella tärkeitä, Olli Rautsi sanoo.

SOLilla ja Inkoon kunnalla on yhteinen kehitysprojekti myös verkoston etävalvonnan lisäämisessä.

– Ensin rakennusautomaatiojärjestelmän piiriin pyritään saamaan runkolinjat, Rautsi lisää.

Jaa juttu

Sol.fi   |   Kuntasolisti.fi
SOL Palvelut 2018